Atļaujas komercdarbībai ar speciālām ierīcēm izsniegs Drošības policija

12.10.2010

Šodien, 12.oktobrī, Ministru kabinets (MK) atbalstīja noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumos Nr.926 "Noteikumi par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu apriti"".


Noteikumu projekts nosaka, ka turpmāk noteikta parauga speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar speciālajām ierīcēm izsniedz Drošības policijas, nevis Iekšlietu ministrijas licencēšanas komisija.

Noteikumu projekts attiecas uz komersantiem, kuru darbības joma ir komercdarbība ar Nacionālajā stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstā minētajām speciālajām ierīcēm.
Ņemot vērā, ka Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Administratīvā procesa likuma normas nosaka, ka valsts pārvalde organizē savu darbību pēc iespējas ērti un pieejami, projektā ir paredzēta iespēja iesniegt iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, kā arī izsniegt speciālo atļauju (licenci) elektroniskā veidā. Arī informācija par valsts nodevas samaksu tiks iegūta, izmantojot Valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmu „eKase”.

Tā kā Administratīvā procesa likums paredz, ka iestāde var administratīvajam procesam nepieciešamo informāciju iegūt no administratīvā procesa dalībniekiem, lai nodrošinātu iesnieguma izskatīšanas termiņu ievērošanu, licencēšanas komisijai tiek paredzētas tiesības konkrētā termiņā pieprasīt no komersanta lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ