Iekšlietu ministrija piedalās cilvēku tirdzniecības novēršanas konferencē Briselē

15.10.2010

18. un 19.oktobrī Iekšlietu ministrijas (IEM) Nozares politikas departamenta direktors un Valsts programmas cīņai pret cilvēku tirdzniecību ieviešanas koordinators Dimitrijs Trofimovs pārstāvēs Latviju Eiropas Savienības konferencē „Cilvēku tirdzniecības novēršanas, izmeklēšanas un upuru aizsardzības ārējā multidisciplinārā pieeja”, kas notiek Beļģijā, Briselē.


D. Trofimovs norāda: „Šobrīd cilvēku tirdzniecības apkarošanas politika balstās uz spēkā esošajiem vidējā termiņa starptautiskajiem un nacionālajiem politikas plānošanas dokumentiem, tāpēc ir īpaši svarīgi sadarbības partneriem sniegt informāciju par Latvijas tendencēm un labāko koordinācijas praksi. Šīs konferences ietvaros notiks viedokļu apmaiņa par cilvēku tirdzniecības novēršanas politikas plānošanu un ieviešanu, uzsākto projektu gaitu un to rezultātiem. Iegūtā informācija tiks izmantota Iekšlietu ministrijas un Ārlietu ministrijas kopīgi organizējamās diplomātu apmācībās, kas notiks 2010.gada 10.novembrī”.

Konferencē tiks apspriesti „Stokholmas programmas” pamatelementi cilvēku tirdzniecības apkarošanā: novēršana, pirmstiesas izmeklēšana, apsūdzība un iztiesāšana, aizsardzība un partnerība. Starptautisko konferenci organizē Beļģijas Eiropas Savienības prezidentūra. „Stokholmas programma” iezīmē politiskos mērķus tieslietu un iekšlietu jomā ES, īpašu uzsvaru liekot uz personas tiesību un interešu ievērošanu, kā arī veicinot personu pieeju tiesiskumam vienādā līmenī ikvienā dalībvalstī.

Jau ziņots, ka Latvija ir pievienojusies Eiropas Padomes konvencijai par cīņu pret cilvēku tirdzniecību. Savukārt šā gada 3.martā ir izveidota darba grupa Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam īstenošanas koordinēšanai. Darba grupa nodrošina pastāvīgu sadarbības platformu starp visu kompetento valsts un pašvaldību institūciju, kā arī starptautisko organizāciju un nevalstiskā sektora pārstāvjiem, kas ir iesaistīti cilvēku tirdzniecības novēršanā un apkarošanā. Darba grupas darbību un vadību nodrošina IEM, bet tās sastāvu veido pārstāvji no Ārlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Zāļu valsts aģentūras, Rīgas domes, biedrības "Resursu centrs sievietēm "Marta"", biedrības "Patvērums "Drošā māja"", Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) Latvijas biroja.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ