Izveido Nacionālās drošības starpinstitūciju komisiju

19.10.2010

Šodien, 19. oktobrī, Ministru kabinets(MK) pieņēmis MK rīkojumu „Par Nacionālās drošības starpinstitūciju komisijas izveidi”, lai nodrošinātu Nacionālās drošības likuma 10.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktā uzdevuma izpildi.


Nacionālās drošības starpinstitūciju komisijas uzdevums ir izvērtēt un pilnveidot kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, sistēmu un drošības pasākumu kopumu. Komisiju vadīs Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs.

Jāatgādina, ka 2010.gada 28.maijā stājās spēkā grozījumi Nacionālās drošības likumā, ar kuriem tika aizstāts „nacionālajai drošībai svarīgu objektu” jēdziens ar „kritiskās infrastruktūras” jēdzienu. Savukārt 2010.gada 1.jūnijā saskaņā ar „Nacionālās drošības likuma” pārejas noteikumu 12.punktu zaudēja spēku MK 2008.gada 10.jūnija noteikumi Nr.428 „Nacionālajai drošībai svarīgu objektu drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība”.

MK 2010.gada 1.jūnija noteikumi Nr.496 „Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība” 3.punkts nosaka,- lai izvērtētu un pilnveidotu kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, sistēmu un drošības pasākumu kopumu, Ministru kabinets izveido Nacionālās drošības starpinstitūciju komisiju.

Rīkojumā minētās amatpersonas iekļautas, pamatojoties uz attiecīgo ministriju un iestāžu deleģējumu, ko Iekšlietu ministrija lūdza, ņemot vērā iepriekš minētās izmaiņas tiesību aktos.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ