Valsts robežas joslas noteikšanai veic īpašumu maiņu

19.10.2010

Šodien, 19. oktobrī, Ministru kabineta sēdē pieņemts MK rīkojums „Par valsts nekustamo īpašumu maiņu”, lai nodrošinātu 12 metru platas valsts robežas joslas noteikšanu uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas.


Rīkojums atļauj mainīt trīs nekustamos īpašumus Kaplavas pagastā, Krāslavas novadā, kuri ierakstīti Krāslavas zemesgrāmatu nodaļā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā, pret līdzvērtīgiem privātpersonām piederošiem nekustamajiem īpašumiem.

Par Ministru kabineta rīkojumā minēto valsts nekustamo īpašumu maiņu pret līdzvērtīgiem privātpersonu nekustamajiem īpašumiem ir panākta savstarpēja vienošanās.

MK 2010.gada 27.jūlija noteikumi Nr.674 „Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību” nosaka, ka LR valsts robežas joslas platums ar Baltkrievijas Republiku ir 12 metri. Šajā joslā šobrīd atrodas trīs minētie privātpersonām piederoši nekustamie īpašumi.

Ministru kabineta rīkojuma projekts ir pamatots ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, kas paredz, ka Ministru kabinets dod atļauju atsavināt valsts nekustamo īpašumu, un 38.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka valsts vai pašvaldības nekustamo īpašumu var mainīt pret līdzvērtīgu nekustamo īpašumu, kas nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, kā arī ar Latvijas Republikas valsts robežas likuma 13.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka valstij ir ekskluzīvas īpašuma tiesības uz zemi valsts robežas joslā un privātpersonu īpašumā esošā zeme valsts robežas joslā ir atsavināma uz vienošanās pamata, bet, ja tādas nav, atbilstoši likumam „Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām”.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Komentāra pievienošana

Komentāra pievienošana

1 komentārs

Jūsu komentārs tiks nosūtīts mājas lapas administratoram, līdz apstiprināšanai tas nebūs pieejams mājas lapas publiskajā daļā.Atpakaļ