Novirzīs līdzekļus Valsts policijai alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudēm

19.10.2010

Šodien, 19. oktobrī, Ministru kabinets(MK) atbalstījis MK rīkojuma projektu "Par Iekšlietu ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu". Rīkojuma projekts paredz atļaut Iekšlietu ministrijai(IEM) izdienas pensiju izmaksām neizmantotos līdzekļus 250 000 latu apmērā novirzīt Valsts policijai(VP) alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaužu(pārbaužu) nodrošināšanai.


Ņemot vērā to, ka ir samazinājies izdienas pensiju saņēmēju skaits un ir izveidojies finanšu līdzekļu atlikums 250 393 latu apmērā, šos līdzekļus 250 000 latu apmērā paredzēts pārdalīt VP ekspertīžu izmaksu segšanai. IEM ir izvērtējusi visus iespējamos riskus un apņemas nodrošināt izdienas pensiju izmaksu visiem izdienas pensijas saņēmējiem paredzētajā apmērā līdz 2010.gada beigām šim mērķim piešķirto līdzekļu ietvaros.

Jāatgādina, ka 2010.gadā plānotais finansējums VP veiktajām alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudēm bija samazināts sakarā ar kopējo valsts budžeta izdevumu samazinājumu un to, ka ir samazinājušies ieņēmumi par alkohola ekspertīzēm, ko veic VP, izmantojot portatīvo ierīci alkohola koncentrācijas noteikšanai.

Tomēr šogad nav vērojama pārbaužu skaita un līdz ar to arī izmaksu samazinājuma tendence. Uz 2010.gada 1.septembri VP par veiktajām pārbaudēm ir veikusi rēķinu apmaksu 191 269 latu apmērā. Valsts policijas parāds VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centram” ir 165 104 lati. Laika periodā no janvāra līdz augustam VP saņēma rēķinus par medicīniskajām pārbaudēm vidēji mēnesī par 38 tūkstošiem latu. Līdz gada beigām provizoriski tiks saņemti rēķini par 151 815 latiem. Papildus nepieciešami līdzekļi 250 000 latu apmērā, pieņemot, ka tiks iekasēti plānotie ieņēmumi par pārbaužu veikšanu.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ