Iekšlietu ministrija nodod īpašumus Finanšu ministrijas valdījumā

26.10.2010

Šodien, 26. oktobrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu".


Rīkojums atļaut Iekšlietu ministrijai nodot Finanšu ministrijas valdījumā divus nekustamos īpašumus: Dzelzceļu ielā 18, Daugavpilī (zeme un ēka) un Dzelzceļu ielā 5a, Daugavpilī (zeme un trīs būves).

Rīkojums vienlaikus atļauj pārdot abus nekustamos īpašumus valsts akciju sabiedrībai ”Valsts nekustamie īpašumi”.

Minētos īpašumus savu funkciju veikšanai izmantoja likvidējamā Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes apvienība ”Apsardze”. Abi nekustamie īpašumi Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu funkciju nodrošināšanai nav nepieciešami.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ