Nodrošinās labākus darba apstākļus ugunsdzēsējiem un policistiem

26.10.2010

Šodien, 26. oktobrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par finansējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu ugunsdzēsības depo Ata Kronvalda ielā 52, Cēsīs un Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils cietoksnī (attīstības I posms - būvniecības 1.kārta) nomas maksas, aprīkojuma iegādes un uzturēšanas izdevumu segšanai”.


Rīkojums nosaka nomas maksas apmēru, kas Iekšlietu ministrijai sākot ar 2013.gadu ir jāmaksā valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” par telpu nomu, kā arī termiņu, kādā tiek paredzēts pabeigt būvniecības darbus.

Plānots, ka Cēsu ugunsdzēsības depo būvniecības pabeigšanas termiņš būs 2013.gada 1.marts, savukārt, Valsts policijas(VP) Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils cietoksnī būvniecības 1.kārtas plānotais būvniecības pabeigšanas termiņš - 2013.gada 1.janvāris.

„Manuprāt, svarīgi ir ne tikai rūpēties par to, lai iekšlietu sistēmā strādājošajiem netiktu samazināts atalgojums, bet arī par to, lai viņiem būtu pienākumu pildīšanai atbilstoši darba apstākļi,” atzīst iekšlietu ministre L.Mūrniece.

Kā norāda iekšlietu ministre L.Mūrniece: „Jaunas ēkas būvniecība Cēsīs ir vitāli nepieciešama, jo esošās ugunsdzēsības depo telpas Cēsīs ir avārijas stāvoklī, daļa no tām vairs netiek lietotas, baidoties no griestu iegrūšanas. Tās ir darbam nepiemērotas, turklāt tās tiek īrētas no pašvaldības.”

Savukārt pēc Daugavpils cietokšņa ēku kompleksa renovācijas īstenošanas tajā paredzēts izvietot VP Latgales reģiona pārvaldes administratīvo kompleksu un izolatoru. Pēc reģionālās reformas īstenošanas Valsts policijā, Daugavpils ir kļuvusi par Latgales reģiona pārvaldes centru. Šobrīd Daugavpilī Valsts policijas ēkas atrodas dažādās pilsētas vietās, kas apgrūtina Daugavpils kā Latgales reģionālā centra darbību.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ