Diplomātisko dienestu pārstāvjus apmāca cilvēku tirdzniecības jautājumos

10.11.2010

Trešdien. 10. novembrī, Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju, CBSS TF-THB un Starptautisko Migrācijas organizāciju Ārlietu ministrijā organizē apmācību semināru par cilvēku tirdzniecību Rīgā rezidējošo ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību pārstāvjiem.


Tieši diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbinieki ir tie, kuri pirmie nonāk kontaktā ar potenciālajiem cilvēku tirdzniecības upuriem, tāpēc viņu loma cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanā, palīdzības sniegšanā un drošas atgriešanās nodrošināšanā ir ļoti būtiska. Šī iemesla dēļ Starptautiskās Migrācijas organizācijas ekspertu sniegtās zināšanas būs nozīmīgs ieguldījums semināra dalībnieku līdzšinējās pieredzes un jau iegūto zināšanu nostiprināšanā un papildināšanā.
Apmācības diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbiniekiem Baltijas jūras valstu reģionā notiek īstenojot Baltijas jūras valstu padomes Darba grupas cīņai pret cilvēku tirdzniecību (CBSS TF-THB) stratēģisko aktivitāti 2008.-2010.gadam.

Mūsdienās cilvēku tirdzniecība nav tikai vienas valsts problēma un nav risināma tikai vienas valsts ietvaros. Starpvalstu sadarbībai ir ļoti liela nozīme un šī semināra mērķis ir veicināt diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību izpratnes pilnveidošanu un zināšanu papildināšanu par cilvēku tirdzniecības problemātiku, sagatavotību darbam ar cilvēku tirdzniecības upuriem un sadarbības attīstīšanu ar iesaistītajām institūcijām Latvijā, lai kopīgiem spēkiem sekmīgāk cīnītos pret šiem noziegumiem un sniegtu atbalstu cilvēku tirdzniecības upuriem.

Baltijas jūras valstu padomes Darba grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību ir reģionālās sadarbības formāts, kurā starpvalstu līmenī Iekšlietu ministrija īsteno nacionālā koordinatora funkcijas.

Jāatgādina, ka Iekšlietu ministrija ir vadošā iestāde Latvijā cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jautājumu koordinēšanā. IEM koordinē starptautisko normatīvo aktu īstenošanu Latvijā, nacionālo normatīvo aktu prasību piemērošanu un Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam.

Latvijā ir vieni no efektīvākajiem normatīvajiem aktiem cilvēku tirdzniecības apkarošanai Eiropas Savienībā. Latvijas Krimināllikuma pants par personas nosūtīšanu seksuālu pakalpojumu sniegšanai ar tās piekrišanu satur paplašināto cilvēku tirdzniecības jēdzienu, un mērķtiecīgu cilvēku tirdzniecības apkarošanas pasākumu rezultātā Latvijā ir panākts, ka cilvēku tirdzniecība preventīvi tiek pārtraukta jau tās sākotnējā stadijā un, lai notiesātu cilvēku tirdzniecības organizētājus, nav nepieciešams cilvēku tirdzniecības upuris. Tādas iespējas nav citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un tas jau vairāku gadu garumā ļauj noturēt Latvijai cilvēku tirdzniecības apdraudējumus pēc iespējas zemākā līmenī.

Valsts policija ir nozīmīgākais ierocis cīņā ar cilvēku tirdzniecību. Kopš 2003.gada Latvijā realizētā cilvēku tirdzniecības apkarošanas stratēģija ir devusi pozitīvus rezultātus un tiek sasniegts galvenais mērķis – samazinās cilvēku tirdzniecība, tiek novērsta organizēta nepilngadīgo personu iesaistīšana prostitūcijā un to seksuālā ekspluatācija, kā arī novērsta vardarbība pret pilngadīgām personām, kas nodarbojas ar prostitūciju. Kopš 2008.gada Latvijā nav konstatēts neviens nepilngadīgu personu cilvēku tirdzniecības gadījums vai sutenerisms. 2010.gadā Valsts policija ir ierosinājusi trīs kriminālprocesus par cilvēku tirdzniecību un 22 kriminālprocesus par personas nosūtīšanu seksuālai izmantošanai.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ