gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Samazinās jaunatklāto narkotisko un psihotropo vielu neierobežotas izplatības laiku

11.11.2010

Ceturtdien, 11. novembrī Valsts sekretāru sanāksmē tika skatīts Iekšlietu ministrijas virzītais likumprojekts “Grozījumi likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību””. Grozījumi likumā sagatavoti, lai līdz minimumam samazinātu jaunatklāto, veselībai bīstamo vielu neierobežotas izplatības laiku un to radīto kaitējumu sabiedrības veselībai no brīža, kad viela tiek atklāta līdz brīdim kad tās aprite tiek pilnībā pakļauta kontrolei.


Likumprojekts paredz papildināt likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.pantu ar ceturto daļu, kas pilnvaro Ministru kabinetu noteikt nelikumīgā apritē esošu jaunatklāto narkotisko un psihotropo vielu daudzuma iedalījumu apmērus, līdz kuriem vielu daudzumi atzīstami par nelieliem un apmērus, sākot ar kuriem daudzumi atzīstami par lieliem.

Atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem jaunas, narkotiku lietotāju vidū izplatību guvušas vielas apriti aizliedz vai pakļauj kontrolei Ministru kabinets, iekļaujot atsevišķas vielas aizliegto vielu sarakstos, un tikai pēc tam Saeima nosaka šīs vielas apmērus, līdz kuriem tās daudzumi atzīstami par nelieliem un apmērus, sākot ar kuriem daudzumi atzīstami par lieliem.

Šobrīd starpposmā starp Ministru kabineta lēmumu par vielas aizliegšanu vai tās pakļaušanu kontrolei un attiecīgo likuma grozījumu pieņemšanu Saeimā, personas, kuras veikušas kādu no krimināli sodāmām darbībām, nav iespējams sodīt, jo nav tiesiska pamata piemērojamā kriminālsoda bardzības noteikšanai.

Pret likumprojektu konceptuāli iebilst Tieslietu ministrija, kas uzskata, ka arī turpmāk tikai Saeimai, nevis Ministru kabinetam būtu jālemj par to kādi narkotisko vielu apmēri ir uzskatāmi par nelieliem un kādi par lieliem, jo tas tiešā veidā ietekmē kriminālatbildības noteikšanu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā apsūdzētajai personai.

Valsts sekretāru sanāksmē, izvērtējot likumprojekta līdzšinējo virzību un tā pamatojumu, nolemts turpināt virzīt to izskatīšanai Ministru Kabinetā un Saeimā.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ