Precizē kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nodrošināta izglītības iegūšana

21.12.2010

Otrdien, 21. decembrī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 „Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību”” (Grozījumi).


Grozījumi novērš atsevišķas problēmas, kas radušās sakarā ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvi citās augstskolās, ar 2010.gada 1.janvāri likvidējot Iekšlietu ministrijas(IEM) padotībā esošo augstākās izglītības iestādi - Latvijas Policijas akadēmiju. Šobrīd attiecīgās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas turpina īstenot citas valsts akreditētas augstākās izglītības iestādes, ar kurām IEM un tās padotības iestādes ir noslēgušas līgumus par speciālistu sagatavošanu.

Grozījumi precizē IEM sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu mācību izdevumu aprēķināšanas kārtību, nosaka līgumu par speciālistu sagatavošanu slēgšanas kārtību un saturu, kā arī precizē iestādes, kas var slēgt šādu līgumus.

Grozījumi arī regulē rīcību gadījumos, kad amatpersona izglītības ieguves laikā atsakās uzņemties normatīvajos aktos paredzētās saistības vai arī tā tiek eksmatrikulēta, kā arī tad, ja amatpersonu atvaļina no dienesta izglītības ieguves laikā.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ