Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes sēdē lems par jaunu sabiedrisko organizāciju pievienošanos memorandam

22.12.2010

Ceturtdien, 23. decembrī, plkst. 10.00 Iekšlietu ministrijā (IeM) notiks iekšlietu ministres Lindas Mūrnieces vadītā IeM Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes sēde.


Sanāksmes darba kārtībā iekļauts jautājums par jaunu sabiedrisko organizāciju pievienošanos 2007. gada 8.novembra Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam.

Tiks lemts arī par darba grupas „Apsardze, detektīvdarbība, apdrošināšana un informatīvais darbs” sagatavotās apmācības programmas „Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras par drošību atbildīgām amatpersonām un personālam, kam uzticēti ar drošību un aizsardzību saistīti pienākumi” turpmāko virzību.

Sanāksmē paredzēts ievēlēt arī Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieku. Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas  Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes nolikumu Padomes priekšsēdētāja vietnieks ir sabiedriskās organizācijas pārstāvis, kuru padome apstiprina ar vienkāršu balsu vairākumu uz trim gadiem.

Jāatgādina, ka IeM Sabiedriskās drošības konsultatīvā padome ir pastāvīga koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras vadību pēc savas iniciatīvas savulaik pārņēma iekšlietu ministre L. Mūrniece un kuras mērķis ir nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību iekšlietu politikas veidošanā un īstenošanā.
 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ