Iekšlietu ministrija aicina pievienoties Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam

23.12.2010

Ceturtdien, 23. decembrī, plkst. 10.00 Iekšlietu ministrijā (IeM) notika iekšlietu ministres Lindas Mūrnieces vadītā IeM Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes sēde, kuras laikā tika nolemts „atvērt” 2007. gada 8.novembra Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu, papildināšanai ar jaunām sabiedriskajām organizācijām. Organizācijas, kas vēlas pievienoties memorandam, ir aicinātas par to informēt Iekšlietu ministriju līdz 2011. gada 20. janvārim.


Diskutējot par darba grupas „Apsardze, detektīvdarbība, apdrošināšana un informatīvais darbs” sagatavotās apmācības programmas „Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras par drošību atbildīgām amatpersonām un personālam, kam uzticēti ar drošību un aizsardzību saistīti pienākumi” turpmāko virzību, L. Mūrniece norādīja, ka tiks aktivizēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informatīvais darbs Latvijas izglītības iestādēs, kā arī tika atbalstīta jaunas darba grupas izveidošana, kura strādās pie attiecīgo normatīvo aktu izstrādes.

Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas  Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes nolikumu, Padomes priekšsēdētāja vietnieks ir sabiedriskās organizācijas pārstāvis, kuru padome apstiprina ar vienkāršu balsu vairākumu uz trim gadiem. Sanāksmē par Sabiedriskās drošības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieku  atkārtoti tika pārvēlēts Jānis Zeps – Latvijas Drošības biznesa asociācijas prezidents.

Sanāksmes laikā Jānis Zeps pasniedza ministrei Lindai Mūrniecei Atzinības rakstu par veiksmīgu sadarbības organizēšanu starp Iekšlietu ministriju un Latvijas Drošības biznesa asociāciju.

Jāatgādina, ka IeM Sabiedriskās drošības konsultatīvā padome ir pastāvīga koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras vadību pēc savas iniciatīvas savulaik pārņēma iekšlietu ministre L. Mūrniece un kuras mērķis ir nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību iekšlietu politikas veidošanā un īstenošanā.
 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

Pievienotās saites


Atpakaļ