Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ieviesīs divus jaunus pakalpojumus

28.12.2010

Otrdien, 28. decembrī  Ministru kabineta sēdē atbalstīts Iekšlietu ministrijas virzītais Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”.


Noteikumi paredz divu jaunu maksas pakalpojumu ieviešanu – datu apmaiņas programmatūras moduļa izstrāde un statistiskās informācijas sagatavošana pēc informācijas sistēmas esošajiem datiem.

Lai Informācijas centrs(IC) varētu nodrošināt ārējos normatīvajos aktos noteikto ziņu sniegšanu un saņemšanu tiešsaistes režīmā, IC individuāli ir jāizstrādā speciālas atlases programmatūras moduļi.

Bez tam, IC ikdienas saņem iesniegumus, tostarp, pētījumiem, ar mērķi sniegt komplicētus statistiskos rādītājus no dažādām informācijas sistēmām. Lai nodrošinātu minētā pakalpojuma kvalitāti un pieejamību, IC pastāvīgi aktualizē, izstrādā un uztur speciālu programmatūru.

IC arī ir pārskatījis sniegto maksas pakalpojumu izmaksas un konstatējis atsevišķu sniegto pakalpojumu tiešo un netiešo izmaksu pieaugumu. Lai segtu ar IC sniegto pakalpojumu nodrošināšanu saistītās izmaksas, saglabājot pakalpojuma kvalitāti un pieejamību, noteikumu projekts paredz, ka tiks paaugstināts izcenojums jau šobrīd sniegto maksas pakalpojuma veidiem.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ