Sagatavots jauns Personu apliecinošu dokumentu likums

30.12.2010

Ceturtdien, 30.decembrī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Iekšlietu ministrijas sagatavotais Personu apliecinošu dokumentu likuma projekts.


Saskaņā ar šogad Ministru kabinetā apstiprināto Elektronisko identifikācijas karšu koncepciju, pašreiz spēkā esošais Personu apliecinošu dokumentu likums ir papildināts ar normām, kas attiecināmas uz elektroniskajām identifikācijas kartēm – to izsniegšanu un lietošanu.

Likumprojektā noteikts, ka Latvijā tiks izsniegtas sešu veidu identifikācijas kartes jeb personas apliecības: pilsoņa personas apliecība, Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa personas apliecība, ES pastāvīgā iedzīvotāja personas apliecība, trešās valsts pilsoņa personas apliecība, nepilsoņa personas apliecība un nerezidenta personas apliecība.

Likumprojektā noteikts, ka ES dalībvalstu iedzīvotāju un trešo valstu pilsoņu personas apliecības ir vienlaikus arī uzturēšanās atļaujas, tādējādi vairs nebūs nepieciešamas attiecīgi speciālās ielīmes pasēs vai A5 formāta reģistrācijas apliecības, kā tas ir šobrīd.

Tāpat kā līdz šim Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, sasniedzot 15 gadu vecumu, būs obligāti jāsaņem personu apliecinošs dokuments, taču turpmāk katrs pats varēs izvēlēties, kādu dokumentu saņemt – identifikācijas karti, pasi vai abus šos dokumentus. Tas pats attieksies uz gadījumiem, kad personai būs beidzies iepriekšējā dokumenta derīguma termiņš vai tā vēlēsies saņemt jaunu dokumentu cita iemesla dēļ – persona varēs izvēlēties personas apliecību, pasi vai abus dokumentus. Personai varēs vienlaicīgi būt viena derīga pase un viena derīga personas apliecība.

Projektā saglabātas pašlaik Likumā esošās normas, kas nosaka personu apliecinoša dokumenta vai pagaidu dokumenta turētāja pienākumus, dokumentu nodošanas un izņemšanas kārtību, kā arī gadījumus, kad minētie dokumenti kļūst lietošanai nederīgi.

Attiecībā uz pasēm projektā saglabātas līdzšinējās normas.

Likumprojekts vēl jāsaskaņo ar Valsts kanceleju un citām institūcijām, bet spēkā tas varētu stāties 2011.gada pirmajā pusē – pēc apstiprināšanas Ministru kabinetā un Saeimā.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ