Sanāksme par godu ģenerālim

05.01.2011

Šodien ir trešdiena un Iekšlietu ministrijā notiek iknedēļas operatīvā sanāksme. Diena, kad mēs analizējam notikušo, plānojam to, kas būs. Nozīmējam valdības sēdēs uzliktos darbus, norājam tos, kas nogrēkojušies, paslavējam tos, kas labi strādājuši...


Šodien ir diena, kad pēdējo reizi operatīvajā sanāksmē piedalās Valdis Voins. Policijas ģenerālis. Valsts policijas priekšnieks.

Kāpēc vēlos šo mūsu iknedēļas sanāksmi izcelt kā īpašu? Man Valdis Voins ir īpašs cilvēks. Autoritāte. Ģenerālis, kurš uzņēmās savus pienākumus situācijā, kad Valsts policijā valdīja vissmagākā finansiālā un emocionālā krīze. Situācijā, kad visā valstī valdīja pesimisms un likās, ka nav izejas ne no krīzes, ne katra personiskās bezizejas un kopumā draud tikai sliktas dienas, tai skaitā katastrofāls noziedzības pieaugums.

Šodien valsts joprojām pārvar krīzi, policijā ir daudz problēmu, vadībai gribētos visiem dienestā esošajiem maksāt pienācīgu atalgojumu un katru īpaši novērtēt par pacietību un pašaizliedzību valsts labā.

Es vēlos pateikt „paldies” Valdim Voinam. Par drosmi uzņemties Valsts policijas vadību brīdī, kad tā atradās uz sabrukuma robežas. Brīdī, kad situācija valstī tikai pasliktinājās un ikviens eksperts solīja noziedzības līmeņa pasliktināšanos. Brīdī, kad daudzi gribēja pamest dienestu un nostāties „pretējā pusē”.

Patiesībā piepildījās tas, ka noziedzības līmenis valstī ir samazinājies par vismaz 10 procentiem. Tie, kas aizgājuši, ir projām un tiek pieminēti ar cieņu. Atklāto noziegumu procents palielinājies, uzticība policijai pamazām, bet uzlabojas. Ir veikta reforma, izveidojot piecas Valsts policijas reģionālās pārvaldes. Reforma, kas bija plānota vairākus gadus, bet drosmīgi veikta dažu mēnešu laikā un šobrīd atzīta kā veiksmīga. Policija pakāpeniski kļūst par mūsu visu palīgu un atbalstu. Pateicoties pašreizējā Valsts policijas priekšnieka spējai pieņemt drosmīgus lēmumus un nostāties sabiedrības interešu pusē.

Jaunajam priekšniekam pašreizējais Valsts policijas priekšnieks atstāj labu mantojumu un iespēju turpināt labi iesāktas reformas. Reformas, kas guvušas atbalstu sabiedrībā un manu augstu novērtējumu.

Arī Ministru kabinets vakar valdības sēdē piešķīris Valdim Voinam augstāko apbalvojumu – Ministru kabineta Atzinības rakstu. Ar ko lepojos arī es un mūsu pārējie dienestu vadītāji. Mēs esam komanda un protam novērtēt tos, kuri prot strādāt. Un lepojamies ar savējiem.

 


Iekšlietu ministre
Linda Mūrniece


Atpakaļ