Pilnveido ārzemnieku piespiedu izraidīšanas kārtību

20.01.2011

Šodien, 20.janvārī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts „Ārzemnieka piespiedu izraidīšanas kārtība, izbraukšanas rīkojuma un lēmuma par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu standarta veidlapu paraugi, kā arī izceļošanas dokumenta paraugs un tā izsniegšanas kārtība”.


Valsts robežsardzes izstrādātais noteikumu projekts paredz pilnveidot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē piespiedu izraidīšanas jomu atbilstoši Eiropas Savienības jaunajiem tiesību aktiem, kas nosaka kopīgus standartus un procedūrās attiecībā uz ārzemnieku, kuri dalībvalstī uzturas nelikumīgi, atgriešanu.

Projekts paredz precizēt esošo ārzemnieku izraidīšanas kārtību, - noteikt īpašus apstākļus, kad atliek ārzemnieka izraidīšanas īstenošanu un gadījumus, kad ārzemniekam var piemērot aizturēšanai alternatīvus pasākumus, ja izraidīšana ir atlikta, kā arī definēt terminu „mazāk aizsargātas personas” un ieviest īpašus nosacījumus attiecībā uz šīm personām.

Papildus Projekts paredz ieviest vienreizējā pabalsta 20 latu apmērā piešķiršanu izraidāmajam ārzemniekam; noteikt ārzemnieka piespiedu izraidīšanas kārtību; izveidot lēmuma par piespiedu izraidīšanas un izbraukšanas rīkojuma veidlapu paraugus, izveidot izceļošanas dokumenta paraugu.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ