Tiks radīts tiesiskais pamats nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidei

01.02.2011

Otrdien, 1. februārī Ministru kabineta sēdē tika akceptēts likumprojekts „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” (Projekts). Projekta izstrādes mērķis ir radīt tiesisko pamatu Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidei un darbības nodrošināšanai, kā arī precizēt Iekšlietu ministrijas kompetenci bērnu tiesību aizsardzības jomā.


Projekts paredz papildināt Bērnu tiesību aizsardzības likuma 64. pantu ar normām attiecībā uz Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas darbības nodrošināšanu, kā arī iekļaut deleģējumu attiecīgās informācijas sistēmas darbību reglamentējošo Ministru kabineta noteikumu izstrādei.

Pateicoties Nepilngadīgo personu atbalsta sistēmas izveidei tiks būtiski veicināta operatīva informācijas apmaiņa un sadarbība starp iesaistītām tiesībaizsardzības, sociālām un izglītības iestādēm, kā arī agrīnā nepilngadīgo personu noziedzības un viktimizācijas (kļūšanas par upuri) prevencija.

Vienotais Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas risinājums nodrošinās iespējas visām iesaistītām iestādēm piekļūt to funkciju veikšanai nepieciešamai informācijai viena risinājuma ietvaros, kā arī datorizēt šobrīd papīra formātā pastāvošo informācijas apstrādi.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ