Latvija atceļ aktualitāti zaudējušos robežšķērsošanas nolīgumus ar kaimiņvalstīm

15.02.2011

Otrdien, 15. februārī Ministru kabinetā(MK) apstiprināti likumprojekti, kas paredz atcelt aktualitāti zaudējušos Latvijas robežšķērsošanas līgumus ar Lietuvu un Igauniju.


Sēdē akceptēja šādus likumprojektus: „Par Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām un Grozījumu Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām denonsēšanu”, „Par Nolīguma starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos un Protokola par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumā par sadarbību, veicot kontroli valsts robežas apvienotajos kontrolpunktos, denonsēšanu” un „Par Vienošanās starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par kopējas robežkontroles organizēšanu denonsēšanu”.

Jāatgādina, ka 2007.gada 21.decembrī Latvija pievienojās Šengenas zonai, līdz ar to personu un transportlīdzekļu robežkontrole uz „iekšējām” robežām tika atcelta. Līdz ar to Latvijas sauszemes valsts robežu ar Igauniju un Lietuvu personas var šķērsot jebkurā vietā un valsts robežas šķērsošanas vietas faktiski nepastāv.

Ņemot vērā augstāk minēto, Nolīgumi un Grozījumi tajos ir zaudējuši aktualitāti un tos nepieciešams denonsēt(atcelt).


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ