Ministru kabinets piešķir līdzekļus tiesas sprieduma izpildei Talsu traģēdijā cietušajam A. Zasam

22.02.2011

Otrdien, 22. februārī Ministru kabinets(MK) izdevis rīkojumu, ar kuru no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tiek piešķirti 101 296 lati Iekšlietu ministrijas iestādei - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tiesas sprieduma izpildei.


Jau ziņots, ka ar Augstākās tiesas Senāta spriedumu no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta(VUGD) piedzīta 101 296 latu kompensācija par 1997.gadā notikušās Talsu traģēdijā cietušajam Andrim Zasam. Ņemot vērā to, ka Iekšlietu ministrijas rīcībā nav šādu līdzekļu, ministrija vērsās MK, lai šie līdzekļi tiktu piešķirti no valsts budžeta programmas neparedzētiem gadījumiem.

Andris Zass pirms 14 gadiem tika smagi ievainots Talsos, kad lūza cilvēku pārpildīts pacēlājs un kļuva par invalīdu uz mūžu. Augstākās tiesas Senāts nolēma atstāt spēkā Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2009. gada 11. jūnija spriedumu, kurš paredz piedzīt par labu Andrim Zasam no Latvijas valsts VUGD personā atlīdzību par sakropļojumu 50 000 latu un atlīdzību par morālo kaitējumu 50 000 latu apjomā. Vienlaicīgi nolemts no VUGD piedzīt tiesas izdevumus 1 295,84 latu apjomā.

Augstākās tiesas Senāta tiesas spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ