Precizē kārtību, kādā Latvijā ieceļo un uzturas ES pilsoņi un viņu ģimenes locekļi

29.03.2011

Otrdien, 29.martā, Ministru kabinets apstiprinājis noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.586 "Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi"".


Atbilstoši starptautiskajai praksei un Eiropas Savienības (ES) normatīvajiem aktiem, grozījumos ir paplašināta ģimenes locekļa definīcija, attiecinot to ne tikai uz bērniem un laulātajiem, bet arī uz personām, kas atrodas ES pilsoņa apgādībā vai kurām ir bijusi kopīga saimniecība ar ES pilsoni viņa iepriekšējā mītnes valstī. Tāpat par ģimenes locekli tiks uzskatīta arī persona, kurai nopietnu veselības apsvērumu dēļ ir vajadzīga ES pilsoņa personiska kopšana, vai partneris, ar kuru ES pilsonim ir bijušas ilgstošas attiecības.

Projektā noteikts arī tas, ka turpmāk savu uzturēšanos Latvijā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē varēs nereģistrēt tie ES pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kuri mācās izglītības iestādē un kuru paredzamā uzturēšanās valstī nepārsniedz vienu gadu. Turklāt gadījumos, kad ES pilsoņa vai viņa ģimenes locekļa uzturēšanās Latvijā saistīta ar nodarbinātību vai izglītības iegūšanu, dokumentus uzturēšanās tiesību pieprasīšanai varēs iesniegt arī darba devēja vai izglītības iestādes pilnvarots pārstāvis.

Mainīta arī kārtība, kādā var tikt anulētas izsniegtās uzturēšanās atļaujas. Paredzēts, ka turpmāk ES pilsoni vai viņa ģimenes locekli, kas ieguvuši pastāvīgās uzturēšanās tiesības Latvijas Republikā, varēs izraidīt no valsts tikai tad, ja viņi rada nopietnus draudus valsts drošībai un sabiedriskajai kārtībai.

Lai mazinātu iesniedzamo dokumentu un ziņu apjomu, pieprasot uzturēšanās tiesības, ES pilsoņi un viņu ģimenes locekļi aizpildīs anketu, kurā iekļaujamās informācijas apjoms ir sašaurināts, pieprasot tikai būtiskākās ziņas, kas nepieciešamas, lai datus par personu un viņa ģimenes locekļiem iekļautu Iedzīvotāju reģistrā.

Grozījumi ieceļošanas kārtībā sagatavoti, pamatojoties uz Eiropas Komisijas norādi, ka atsevišķas Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas Nr.2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā normas ir pārņemtas neprecīzi.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

 

 


Atpakaļ