Izsludina grozījumus Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā

31.03.2011

Ceturtdien, 31. martā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts „Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā”. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt aizturētā privātuma aizsardzību apmeklējot sanitāro mezglu un novērst nevienlīdzīgu situāciju attiecībā uz apcietināto un notiesāto sarakstes kontroli īslaicīgās aizturēšanas vietās un cietumos.


Likumprojektā noteikts, ka īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā ierīko ūdensvadam pieslēgtu sanitāro mezglu, kas no pārējās telpas ir norobežots tā, lai nodrošinātu aizturētā privātuma aizsardzību, apmeklējot sanitāro mezglu. Nepieciešamība veikt šos grozījumus radās pēc Satversmes tiesas 2010.gada 20.decembra sprieduma lietā Nr.2010-44-01 "Par Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7.panta piektās daļas 1.punkta vārdu "kuras augstums nepārsniedz 1,2 metrus" un pārejas noteikumu 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 95.pantam", kurā tika atzīts, ka šobrīd Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā noteiktais sanitārā mezgla norobežojums ar sienu, kuras augstums nepārsniedz 1,2 metrus nav atbilstošs Latvijas Republikas Satversmes 95. pantam.

Vienlaikus likumprojekts paredz noteikt, ka policijas darbinieks īslaicīgās aizturēšanas vietā kontrolē apcietināto un notiesāto personu saraksti, ievērojot Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā un Latvijas Sodu izpildes kodeksā noteiktos korespondences kontroles nosacījumus.

Nepieciešamība veikt šos grozījumus radās, jo šobrīd īslaicīgās aizturēšanas vietā, ja nepieciešams, var ievietot apcietinātās un notiesātās personas, kuru sarakste saskaņā ar Apcietinājumā turēšanas kārtības likumu un Latvijas Sodu izpildes kodeksu tiek kontrolēta, taču Aizturēto personu turēšanas kārtības likums neparedz šo personu sarakstes kontroli, līdz ar to rodas nevienlīdzīga situācija starp notiesātajām un apcietinātajām personām, kas atrodas īslaicīgās aizturēšanas vietā un izmeklēšanas cietumā, vai brīvības atņemšanas iestādē.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

 


Atpakaļ