Starp Latviju un Kazahstānu paredzēts noslēgt vienošanos par personu atpakaļuzņemšanu

31.03.2011

Ceturtdien, 31. martā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais Likumprojekts paredz apstiprināt Vienošanos, kura paredz Latvijas un Kazahstānas kompetento iestāžu sadarbību jautājumos par personu nodošanu un pieņemšanu, kas ieceļo vai uzturas nelikumīgi otras valsts teritorijā.


Vienošanās nosaka to personu loku, uz kurām attiecas nodošanas un pieņemšanas pasākumi, kā arī paredz kārtību, kādā kompetentās iestādes realizē savas uz Vienošanās pamata iegūtās pilnvaras. Vienošanās nosaka arī personu datu aizsardzības pasākumus.

Vienošanās paredz ātru un efektīvu tādu personu identifikāciju un atpakaļnosūtīšanu, kuras neatbilst vai vairs neatbilst ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem Latvijas vai Kazahstānas teritorijā, kā arī nosaka šādu personu tranzītu.

Patreiz starp Latvijas Republiku un Kazahstānas Republiku nav līgumtiesisku attiecību readmisijas jautājumos. Ar starpvalstu līgumu ir nepieciešams nodibināt juridisku pamatu to personu pieņemšanai un nodošanai, kuras uzturas nelikumīgi otras valsts teritorijā.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


 


Atpakaļ