ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē spriež par aktuālo situāciju Vidusjūras reģionā saistībā ar imigrantu pieplūdumu

11.04.2011

11. - 12. aprīlī Luksemburgā notiek Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes(padome) sanāksme, kurā ir plānotas diskusijas par šobrīd aktuāliem iekšlietu jomas jautājumiem.


Viens no būtiskākajiem diskusiju jautājumiem ir padomes secinājumu projekts par migrācijas plūsmu pārvaldību no dienvidu kaimiņreģiona, kas ir svarīgs jautājums ES darba kārtībā, īpaši saistībā ar aktuālajiem notikumiem Vidusjūras reģionā un pastiprināto imigrantu pieplūdumu uz ES dienvidu valstīm. Jānorāda, ka kopš gada sākumā Itālijā un Maltā ir ieradušies jau 25 000 imigranti no Ziemeļāfrikas valstīm.

Latvija apzinās situācijas nopietnību šajā reģionā un uzskata, ka ir svarīgi veikt pasākumus tās stabilizācijai. Īpaši svarīgi ir turpināt sniegt humāno palīdzību pārvietotājām personām, pirmkārt jau reģionā pie Lībijas robežām, kā arī nodrošināt solidāru atbalstu tām dalībvalstīm, kas saskaras ar paaugstinātām migrācijas plūsmām.

Diskusijas notiks arī par direktīvas projektu par Pasažieru datu reģistra(PDR) datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības. Latvija konceptuāli atbalsta ES PDR datu apstrādes sistēmas izveidi, jo uzskata, ka tā būs nozīmīgs instruments ES un tās pilsoņu drošības garantēšanai.

Latvijas delegāciju padomes sanāksmes laikā iekšlietu jautājumos vada pastāvīgā pārstāve un vēstniece ES Ilze Juhansone.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ