Ministru kabinetā atbalstīts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par policiju””

12.04.2011

Otrdien, 12.aprīlī Ministru kabinetā(MK) atbalstīts likumprojekts „Grozījumi likumā „Par policiju””.


Likumprojekts paredz, ka policijas darbiniekam pamatpienākums ir reģistrēt iesniegumus un informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem, par notikumiem, kuri apdraud personu vai sabiedrības drošību, kā arī tajos iesaistītajām personām, savlaicīgi reaģēt uz sniegto informāciju, kā arī nodot kompetentām amatpersonām un institūcijām saņemto informāciju par personu vai sabiedrības drošību apdraudošiem notikumiem (avārijām, ugunsgrēkiem, katastrofām, stihiskajām nelaimēm un citiem gadījumiem).

Tāpat likumprojekts paredz tiesības policijas darbiniekam uzsākot personas apsargāšanu un konvojēšanu, kā arī pirms šīs personas ievietošanas pagaidu turēšanas telpā, šim nolūkam paredzētajā transportlīdzeklī vai uz laiku norobežotā pagaidu turēšanas vietā, veikt personas un personas mantas pārmeklēšanu.

Likumprojekts arī paredz deleģējumu MK noteikt iesniegumu un informācijas reģistrēšanas kārtību, apjomu un glabāšanas termiņus, reaģēšanas laiku uz saņemto informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem, citiem likumpārkāpumiem un notikumiem, kuri apdraud personu vai sabiedrības drošību. Likumprojektā MK noteiktais deleģējums izdot attiecīgus noteikumus ir jāizpilda līdz 2011.gada 1.jūnijam. Par MK noteikumu izstrādi ir atbildīga Iekšlietu ministrija.

Sagatavoja:
Māris Zariņš
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67219213
Mob: 29120858
E-pasts: maris.zarins@iem.gov.lv


Atpakaļ