Pilnveidos datu apstrādi Biometrijas datu apstrādes sistēmā

14.04.2011

Ceturtdien, 14.aprīlī Valsts sekretāru sanāksmē(VSS) izsludināts Biometrijas datu apstrādes sistēmas likumprojekts(likumprojekts). Likumprojekta izstrādes mērķis ir novērst konstatētās nepilnībās pašreiz spēkā esošajā Biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā(likums), nodrošinot normatīvā regulējuma uztveramības uzlabošanu un efektīvu sistēmas izmantošanu.


Likumprojekts paredz pašlaik spēkā esošā likuma normas, kas attiecas uz Biometrijas datu apstrādes sistēmā(sistēma) iekļaujamo datu apjomu, iestādēm, kurām sistēmā dati jāiekļauj, datu glabāšanas termiņiem un to iekļaušanas, aktualizēšanas un dzēšanas kārtību, kā arī iestāžu loku un kārtību, kādā šīs iestādes likumā noteikto mērķu sasniegšanai izmanto sistēmā uzkrātos datus, pārnest uz attiecīgiem Ministru kabineta noteikumiem.

Papildus tam, likumā ir paredzēts deleģējums Ministru kabinetam noteikt apjomu, kādā iestādes izmantos sistēmu likumā noteikto mērķu sasniegšanai, kā arī prasības sistēmā iekļaujamo biometrijas datu kvalitātei, lai varētu nodrošināt efektīvu sistēmas izmantošanu, savukārt deleģējums noteikt datu iegūšanas kārtību būtu no likuma svītrojams.

Likumprojekts paredz arī svītrot likuma normas, kas attiecas, piemēram, uz uzziņas sniegšanu par fiziskās personas identitāti.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ