Iekšlietu ministrija pēc starptautisko aizdevēju ieteikuma pārtrauc publiskās un privātās partnerības projektu policistu darba apstākļu uzlabošanai Valmierā

15.04.2011

Iekšlietu ministrija(IeM) ir saņēmusi Finanšu ministrijas informāciju, ka Starptautiskās aizņēmuma programmas partneri neatbalsta IeM ieceri noslēgt publiskās un privātās partnerības līgumu par Valsts policijas(VP) Vidzemes reģiona pārvaldes administratīvo ēku kompleksa būvniecību Valmierā.


Iekšlietu ministre Linda Mūrniece ir izteikusi nožēlu, ka līdz ar to nebūs iespējams realizēt projektu, kurš būtu nozīmīgs policistu darba apstākļu uzlabošanai. No projekta īstenošanas ieguvēji būtu bijuši gan iedzīvotāji, kuri vienkopus varētu saņemt kvalitatīvus pakalpojumus, gan iekšlietu nozares darbinieki, kuriem tiktu nodrošināti civilizēti darba apstākļi, norāda L. Mūrniece.

Pašreizējā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes infrastruktūra - administratīvās telpas un īslaicīgās aizturēšanas izolatoru telpas ir fiziski un morāli novecojušas - atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī neatbilst prasībām, kas saistītas ar piecu  reģionu modeļa izveidi. Šis modelis paredz, ka visi IeM dienesti reģionos tiek izvietoti kompakti vienā ēku kompleksā.

Lai uzlabotu policistu darba apstākļus Valmierā, Iekšlietu ministrija meklēs citus risinājumus.

Jāatgādina, ka 2010. gada novembrī Ministru kabinets(MK) izskatīja MK rīkojuma projektu „Par atļauju Iekšlietu ministrijai noslēgt publiskās un privātās partnerības līgumu par Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes administratīvo ēku kompleksa Eduarda Lācera ielā 7, Valmierā projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un apsaimniekošanu, kā arī par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai”. Ņemot vērā to, ka rīkojuma projekts paredz IeM ilgtermiņa finansiālas saistības, MK par šo projektu nolēma lemt atkārtoti pēc tam, kad IeM kopīgi ar Finanšu ministriju šo jautājumu būs izdiskutējusi ar Starptautisko Valūtas fondu.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ