Iekšlietu ministre Linda Mūrniece sveic Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi 20. gadadienā

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieki! Kolēģi!

Man ir patiess prieks sveikt Jūs pārvaldes 20tajā dzimšanas dienā! No Migrācijas lietu departamenta līdz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. No migrācijas politikas izstrādes līdz politiski represēto statusa piešķiršanai. Tādi ir bijuši šie 20 gadi. Pilni izaicinājuma, jaunu pienākumu un pārmaiņu!


Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas, kļuva skaidrs, ka ir nepieciešama iestāde, kas risinās migrācijas jautājumus, jo iepriekšējo 50 gadu laikā valstī bija ieceļojis milzīgs skaits ārvalstnieku. Līdzās tam bija nepieciešams reģistrēt visus Latvijā dzīvojošos cilvēkus gan pilsoņus, gan nepilsoņus. Ejot gadiem un augot iestādei, nāca klāt jauni uzdevumi – pasu, vīzu, darba atļauju izsniegšana un citi. Šobrīd PMLP sekmīgi ir pārņēmis naturalizācijas procesa vadīšanu. Bet priekšā stāv jauns izaicinājums – politiski represētā statusa piešķiršana.

Atšķirībā no citiem iekšlietu sistēmas dienestiem, kuri darbojās arī padomju laikos, Jūsu iestāde tika izveidota no jauna. Tai nācās izstrādāt normatīvos aktus un tos īstenot jomās, kas iepriekš nebija regulētas. Līdzās tam veidojās pati iestāde, tās struktūra un nokomplektējās kolektīvs.

PMLP šajos gados ir audzis un mainījies, pielāgojoties gan jaunajiem darba uzdevumiem, gan iedzīvotāju vēlmēm. Auguši esat arī Jūs, PMLP darbinieki, kuriem nepārtraukti ir profesionāli jāpilnveidojas, lai spētu atbildēt uz šodienas izaicinājumiem un jaunām prasībām.

Kopā esam izgājuši cauri sāpīgajam reformu un samazinājumu procesam. Paldies, ka Jūs ar izpratni to pieņēmāt.

Īpašu paldies vēlos pateikt Vilnim Jēkabsonam, kurš jau septiņus gadus sekmīgi vada PMLP. Uz manu jautājumu „Vai mēs to varam izdarīt?”, Vilnis vienmēr ar smaidu atbild „Jā, varam!” un tiek izdarīts. Ar šādu attieksmi mums vienmēr ir bijis viegli sastrādāties un pieņemt lēmumus. Paldies Tev par to!

Mūsdienu steidzīgajā pasaulē arvien nozīmīgākas cilvēkiem kļūst vienkāršas, ātras un saprotamas procedūras, iespēja no daudziem kanāliem iegūt informāciju un darbinieku spēja uzklausīt un paskaidrot. Tas ir arī Jūsu galvenais izaicinājums nākamajiem 20 gadiem – attīstīties par atvērtu un uz iedzīvotājiem vērstu institūciju! Novēlu Jums sekmīgi īstenot šo mērķi, neapstāties pie sasniegtā un vienmēr visaugstāk par visu turēt cilvēku, kurš ir ienācis PMLP Klientu apkalpošanas nodaļā vai uzrakstījis Jums vēstuli!

Vēlreiz daudz laimes dzimšanas dienā un paldies par uzmanību!


Atpakaļ