Jēkabpils apšaudē cietušie policisti saņems likumā noteiktos pabalstus

18.04.2011

Iekšlietu ministrija ir pabeigusi Jēkabpils nelaimes gadījuma izmeklēšanu un uzaicina mēneša laikā atsaukties Jēkabpilī notikušā bruņotā uzbrukuma laikā bojā gājušā Valsts policijas darbinieka Andra Znotiņa neatraidāmos mantiniekus, kuriem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tiks izmaksāts vienreizējs pabalsts 50 000 latu apmērā. Sludinājums tiks nosūtīts publicēšanai arī laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisija ir pieņēmusi lēmumu izmaksāt vienreizēju pabalstu apšaudē cietušajiem Salvim Tihanovskim un Rimam Švedam, kuri pildot dienesta pienākumus un aizturot noziedzniekus ir guvuši ievainojumus.

Vienreizējā pabalsta apmērs atbilstoši nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma smaguma pakāpei, kuru atkārtotā ekspertīzē, izvērtējot cietušo VP darbinieku pašreizējo veselības stāvokli, tuvākajā laikā noteiks Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija, ir no 100 latiem līdz 5000 latiem. Cietušo veselības bojājuma atkārtota noteikšana ir būtiska, jo tieši ietekmē izmaksājamā pabalsta apmēru.

Jāatgādina, ka Pabalstu un kompensāciju izmaksu nosaka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. Saskaņā ar šī likuma 19. pantu, amatpersonas (darbinieki), izņemot karavīrus, kuras, pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) saistītus amata (dienesta, darba) pienākumus, ir cietušas nelaimes gadījumā un guvušas ievainojumu vai sakropļojumu vai kuru veselībai nodarīts citāds kaitējums (izņemot arodslimību), saņem vienreizēju pabalstu. Veselības bojājumus, sakarā ar kuriem izmaksā minēto pabalstu, tā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets.
Procedūru, kādā notiek pabalsta izmaksa, nosaka 2010.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.565 Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”.

Ja amatpersonu (darbinieku), izņemot karavīrus, amata (dienesta, darba) pienākumi ir saistīti ar dzīvības vai veselības apdraudējumu (risku) un tās gājušas bojā vai mirušas gada laikā pēc nelaimes gadījuma tajā gūto veselības bojājumu dēļ, šīs amatpersonas (darbinieki) tiek apbedītas par valsts budžeta līdzekļiem un to neatraidāmajiem mantiniekiem izmaksā vienreizēju pabalstu 50 000 latu apmērā. Šā pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī apbedīšanas izdevumu apmēru un segšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ