Ministru kabinets neveidos īpašu ekspertu komisiju pornogrāfiska rakstura materiālu ekspertīzes veikšanai

19.04.2011

Otrdien, 19. aprīlī Ministru kabinetā(MK) atbalstīts likumprojekts “Grozījumi Pornogrāfijas ierobežošanas likumā”(likumprojekts).


Likumprojekts paredz izslēgt no Pornogrāfijas ierobežošanas likuma pantu, kas paredz ekspertu komisijas definīciju un deleģējumu MK noteikt ekspertu komisijas izveidošanas un darbības kārtību, kā arī personas un institūcijas, kuras ir tiesīgas pieprasīt ekspertu komisijas atzinumu.
Vienlaikus likumprojekts paredz izslēgt arī Pornogrāfijas ierobežošanas likuma pārejas noteikumu, kas paredz minēto noteikumu izdošanas datumu un uzdevumu MK izveidot ekspertu komisiju.

Lemjot jautājumu par personu saukšanu pie atbildības par Pornogrāfijas ierobežošanas likumā ietverto prasību pārkāpšanu, ja kompetentai iestādei vai amatpersonai rodas šaubas par to, vai materiāls ir uzskatāms par pornogrāfiska rakstura materiālu vai bērnu pornogrāfiju, procesuālajos likumos ir noteikta kārtība, kādā tiek piesaistīts eksperts un sniegts eksperta atzinums. Šādos gadījumos eksperts ir uzskatāms par procesa dalībnieku un viņa sniegtais viedoklis tiek procesuāli nostiprināts kā pierādījums lietā.

Līdz ar to, nepastāv nepieciešamība pēc īpašas ekspertu komisijas izveides, lai nodrošinātu administratīvā pārkāpuma lietas vai kriminālprocesa norisi.

Kopš Pornogrāfijas ierobežošanas likuma pieņemšanas šajā likumā paredzētā ekspertu komisija nav bijusi izveidota, līdz ar ko likumprojekts tiesiskas sekas neradīs. Ja personai rodas aizdomas par pornogrāfiska rakstura materiālu nelikumīgi apriti, šai personai ir tiesības arī pēc likumprojekta pieņemšanas griezties kompetentā institūcijā (Valsts policijā vai attiecīgi Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē), kurai ir tiesības vērsties pret pārkāpēju.

 


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ