" />

Uzlabo detektīvdarbības atļauju izsniegšanas un uzskaites sistēmu

19.04.2011

Otrdien, 19. aprīlī Ministru Kabinets(MK) izdevis MK noteikumus "Kārtība, kādā reģistrējamas ziņas par speciālajām atļaujām (licencēm) detektīvdarbības veikšanai un sertifikātiem detektīvdarbības veikšanai", kas uzlabos speciālo atļauju (licenču) un sertifikātu detektīvdarbības veikšanai izsniegšanas un uzskaites sistēmu.


MK noteikumu mērķis ir noteikt Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas licenču un sertifikātu reģistrā reģistrējamo ziņu apjomu par detektīvdarbības veikšanai izsniegtajām licencēm un sertifikātiem. Noteikumi nosaka arī ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību, kā arī institūcijas, kurām piešķirama piekļuve reģistrā iekļautajām ziņām.
Šie noteikumi paredz informācijas apmaiņu starp valsts institūcijām, kas savas kompetences ietvaros veic detektīvdarbības kontroli.

Līdz šim nebija vienotas informācijas uzskaites sistēmas, kuru tiešsaistes režīmā varētu izmantot valsts institūcijas, lai iegūtu un pārbaudītu informāciju par komersantiem, kas saņēmuši speciālo atļauju (licenci) detektīvdarbības veikšanai (detektīvsabiedrībām) un fiziskajām personām, kas saņēmušas detektīva sertifikātu (detektīviem), kā arī līdz šim normatīvie akti neparedzēja Valsts policijai pienākumu uzskaitīt izsniegtās speciālās atļaujas (licences) vai sertifikātus detektīvdarbības veikšanai.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
LR Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

 

 

 

 

 


Atpakaļ