Paredz apstiprināt Latvijas un Krievijas līgumu par Latvijas – Krievijas valsts robežšķērsošanas vietām

21.04.2011

Ceturtdien, 21. martā Valsts sekretāru sanāksmē(VSS) izsludināts Ministru kabineta(MK) noteikumu projekts „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par Latvijas – Krievijas valsts robežas šķērsošanas vietām”(projekts).


Projekts paredz apstiprināt Iekšlietu ministrijas izstrādāto Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par Latvijas – Krievijas valsts robežšķērsošanas vietām(līgums), kurā ir noteiktas valsts robežšķērsošanas vietas, to novietojums un klasifikācija.

Līguma projektā ir paredzēta kārtība, kādā līgumslēdzējas puses apmainās ar informāciju par satiksmes ierobežošanu vai apturēšanu pāri Latvijas – Krievijas valsts robežai, nosakot konkrētus termiņus paziņojumu sniegšanai.

Līguma projekts paredz iespēju pusēm sadarboties, plānojot valsts robežšķērsošanas vietu attīstību, kā arī paredz pienākumu informēt viena otru par objektu būvniecības projektiem valsts robežšķērsošanas vietās.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ