Iekšlietu ministre Linda Mūrniece godina Latvijas Savienību "Černobiļa" un Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībniekus 25. gadadienā