Apstiprina samaksas kārtību komersantam par ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanu ar fotoradariem

26.04.2011

Otrdien, 26. aprīlī Ministru kabinetā(MK) izdoti MK noteikumi "Samaksas kārtība komersantam par pakalpojuma sniegšanu – pārkāpuma ceļu satiksmē fiksēšanu ar tehniskajiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli".


Noteikumi nosaka kārtību, kādā nosakāmi faktiskie valsts pamatbudžeta ieņēmumi no naudas sodiem, kas uzlikti par administratīvajiem pārkāpumiem, kuri fiksēti ar fotoradariem. Noteikumu regulējums būs pamats finanšu līdzekļu apritei starp Valsts kasi, Iekšlietu ministriju (Valsts policiju) un komersantu.

Noteikumi paredz faktisko ieņēmumu daļu (procentos), ko komersants saņems kā samaksu par fotoradaru uzstādīšanu vai piegādi, to darbības nodrošināšanu, iegūtās informācijas nodošanu apstrādei un lēmumu pieņemšanai. Noteikumi arī nosaka kārtību, kādā komersants saņem samaksu par pakalpojuma sniegšanu. Komersants par pakalpojuma sniegšanu saņems samaksu 35 procentu apmērā (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli) no faktiskajiem ieņēmumiem.

Valsts policijai būs rūpīgi jāseko ātruma pārkāpējiem uzlikto naudas sodu samaksas gaitai, lai panāktu, ka naudas sodi tiek samaksāti atbilstoši nosūtītajiem lēmumiem – protokoliem. Ja naudas sods nebūs samaksāts viena gada laikā, lieta tiks nodota zvērinātam tiesu izpildītājam. Jāņem vērā arī tas, ja naudas sods nebūs samaksāts, tad transportlīdzeklim netiks veikta kārtējā tehniskā apskate.

Uzmanību! Plašāka informācija par fotoradaru ieviešanas gaitu tiks sniegta preses konferencē, kas notiks 6. maijā plkst. 11.00, Iekšlietu ministrijā, Čiekurkalna 1. līnijā 1, k - 2.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ