Pagarina Valsts policijas dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā

26.04.2011

Otrdien, 26. aprīlī Ministru kabinetā(MK) izdots rīkojums "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)".


Rīkojums paredz Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību EUMM GEORGIA no 2011. gada 29. aprīļa līdz 2012. gada 28. aprīlim.

Eiropas Savienības novērošanas misijai Gruzijā (EUMM GEORGIA) ir būtiska loma spriedzes mazināšanā konfliktā iesaistīto pušu starpā, jo EUMM GEORGIA ir vienīgais Krievijas un Gruzijas 2008. gada 12. augustā parakstītās vienošanās par uguns pārtraukšanu ieviešanas novērotājs.

Šobrīd EUMM GEORGIA 204 novērotāju vidū, kas pārstāv 26 ES dalībvalstis, dalību turpina divi Latvijas eksperti - viena Valsts Policijas un viena Valsts Robežsardzes amatpersona. Ar MK 2010.gada 12.jūlija rīkojumu Nr.393 „Par valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu ES novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)” dalība misijā ekspertiem pagarināta attiecīgi līdz 2011.gada 31.maijam un 2011.gada 14.septembrim.

Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2011.gadam” Iekšlietu ministrijai civilo ekspertu dalības starptautiskajās misijās un operācijās nodrošināšanai izdevumi kopā tiek plānoti 250 554 latu apmērā. Iekšlietu ministrijai jānodrošina misijas dalība EUMM GEORGIA piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ