Rīgas ostas apsardzi no 1. maija nodrošinās ostas policija

27.04.2011

Iekšlietu ministrija informē, ka no šā gada 1. maija beidz pastāvēt Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes apvienība „Apsardze”, kuras vienīgais apsardzes objekts bija palikusi Rīgas osta. Līdz ar to, no 1. maija Rīgas ostas apsardzi nodrošinās ostas policija.


Ostas policijas priekšnieks Valdis Voins norāda, ka ostas policijai pārņemot Rīgas ostas apsardzi tiek plānoti uzlabojumi ostas apsardzes nodrošināšanā, kas attiecas, piemēram, uz caurlaižu režīmu, kārtības nodrošināšanu Rīgas ostā.

Likums „Par policiju” nosaka, ka ostas policijas pienākumos ir likumpārkāpumu profilakse ostas teritorijā, apsardzes un caurlaižu režīma nodrošināšana ostā, par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu ostas teritorijā aizturētu personu apsargāšana, to pašvaldības izdoto ostas noteikumu un sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanas kontrole, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ