Iekšlietu ministrija izsludina atklātus projektu konkursus Eiropas Bēgļu fonda un Eiropas Atgriešanās fonda 2010. gada programmu ietvaros

03.05.2011

Otrdien, 3. maijā Iekšlietu ministrija izsludinājusi atklātus projektu konkursus par Eiropas Savienības Vispārīgās programmas „Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” ietvaros izveidotā Eiropas Bēgļu fonda un Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmās iekļautajām aktivitātēm.


Eiropas Bēgļu fonda 2010.gada programmas ietvaros tiek izsludinātas aktivitātes:
1) Pieejas izglītības sistēmai pilnveide un profesionālo iemaņu iegūšanas paaugstināšana patvēruma meklētājiem, ieskaitot nepilngadīgos patvēruma meklētājus, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu;
2) Palīdzības saņemšanas iespēju paplašināšana patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, sociālās, juridiskās un materiālās palīdzības nodrošināšanā.

Eiropas Atgriešanās fonda 2010. gada programmas ietvaros tiek izsludināta aktivitāte: Brīvprātīgās atgriešanās programmu un reintegrācijas pasākumu izstrāde un realizācija.

Pretendēt uz fonda finansējumu var Latvijas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde vai privāto tiesību juridiska persona, kā arī starptautiska organizācija, kas darbojas bēgļu vai atgriešanās jomā. Fonda līdzfinansējums ir līdz 75 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta finansējums ir līdz 25 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesniegums jāiesniedz Iekšlietu ministrijai (adrese: Čiekurkalna 1.līnija - 1, k-2, Rīga, LV-1026) pa pastu vai personīgi (darba dienās no 8.00 līdz 16.30, 517.kabinetā), vai kā elektroniski parakstīts dokuments (e-pasta adrese: solid-konkurss@iem.gov.lv) līdz š.g. 1.jūnijam.

Konkursa nolikums un citi dokumenti ir pieejami Iekšlietu ministrijas mājaslapā.
Papildus informējam, ka Iekšlietu ministrija š.g. 12. maijā organizē semināru par Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda 2010. gada programmās atbalstāmajām aktivitātēm, projekta iesnieguma sagatavošanu, kā arī par granta līguma un projekta īstenošanas nosacījumiem.

Semināra dalībniekus aicinām pieteikties, rakstot uz e-pastu: Martins.Jankovskis@iem.gov.lv līdz š.g. 6.maijam, norādot vārdu, uzvārdu, pārstāvēto iestādi un tālruņa numuru.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ