Piešķirs līdzekļus Valsts robežsardzei par darbu elektroapgādes bojājumu novēršanā

10.05.2011

Otrdien, 5. maijā Ministru Kabinets(MK) izdevis rīkojumu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””.


Rīkojums paredz piešķirt 21 574 latus no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai nodrošinātu samaksu Valsts robežsardzes(VRS) amatpersonām par dienesta pienākumu pildīšanu virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika un segtu ar transportlīdzekļu izmantošanu saistītos izdevumus sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

Jāatgādina, ka laika posmā no 2010. gada 30. decembra līdz 2011. gada 17. janvārim pēc a/s „Sadales tīkls” lūguma sniegt atbalstu elektroapgādes bojājumu novēršanā, VRS Viļakas, Ludzas, Daugavpils, Aviācijas pārvalde un VRS koledža sniedza palīdzību elektropārvades līniju bojājumu atklāšanā, nodrošinot a/s „Sadales tīkls” personāla un speciālās tehnikas nogādāšanu uz elektrolīniju bojājumu novēršanas vietām.

Atbalsta sniegšanas nodrošināšanai tika iesaistīts teritoriālo pārvalžu struktūrvienību personāls, kuru amata pienākumi saistīti ar nodrošinājuma jautājumu organizēšanu un kuriem ir attiecīgā kvalifikācija, kā arī tika piesaistīti VRS sniega motocikli, automašīnas un helikopteri.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943


Atpakaļ