Precizē Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

10.05.2011

Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.774 "Noteikumi par Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"".


Noteikumi precizē cenas DNS profila noteikšanai ar gēnu analīzes metodi, klasiskās paternitātes vai maternitātes noteikšanai ar DNS gēnu analīzes metodi un kontrolšāviena veikšanai ar vītņstobra šaujamieroci.

Cenas ir nepieciešams mainīt, jo būtiski palielinājušās izmaksas, kuras veido maksas pakalpojumu izcenojumus.

Lai DNS profilu izpēte tiktu standartizēta saskaņā ar ES pieņemto kārtību Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde ievieš jaunas tehnoloģijas, kas paātrina maksas pakalpojumu sniegšanas laiku (iepriekš šo pakalpojumu sniegšanas laiks bija 1 mēnesis, pēc jauno tehnoloģiju ieviešanas – 2 nedēļas).

Cenu izmaiņas nosaka arī tas, ka no 2011.gada 1.janvāri ir stājušies spēkā grozījumi likumā ”Par pievienotās vērtības nodokli”, kas paredz pievienotās vērtības nodokļa likmes 21% palielināšanu no 2011.gada 1.janvāra uz 22%.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ