Latvija atbalsta Eiropas Komisijas sagatavoto paziņojumu par migrāciju Dienvidu kaimiņvalstu reģionā

12.05.2011

Ceturtdien, 12.maijā Briselē notiek Eiropas Savienības(ES) ārkārtas Tieslietu un iekšlietu ministru padomes (Padome) sanāksme, kurā Latvija piedalās diskusijās, kā arī informē dalībvalstis par savu pozīciju Padomē izskatāmo jautājumu – „Dienvidu kaimiņvalstu reģions - Komisijas paziņojums par migrāciju”. Padomes sanāksmē Latviju pārstāv Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone.


Ievērojot pašreiz aktuālo situāciju Vidusjūras reģionā kā būtiskākos nosacījumus Eiropas Savienības migrācijas politikas tālākai attīstībai, Latvija savā pozīcijā izceļ nepieciešamību nodrošināt visaptverošu un sabalansētu pieeju, ietverot gan pasākumus legālās migrācijas un starptautiskās aizsardzības iespēju pilnveidošanai, gan cīņas ar nelegālo imigrāciju stiprināšanas pasākumus, kā arī stiprinot sadarbību migrācijas plūsmu pārvaldībā ar trešajām valstīm, kas ir migrācijas izcelsmes un tranzīta valstis.

Liela nozīme efektīvai cīņai ar nelegālo imigrāciju ir efektīvas izraidīšanas politikas esamība un darbība. Tāpēc Latvija īpaši pozitīvi vērtē Komisijas ziņojumā ietvertos pasākumus izraidīšanas politikas stiprināšanai un aicina Komisiju pievērst šim aspektam īpašu uzmanību.

Nesenie notikumi saistībā ar migrantu plūsmām no Dienvidu kaimiņreģiona valstīm ir izgaismojuši vairākus trūkumus Šengenas līguma darbībā. Latvija ir gatava diskutēt par iespējamiem kompensējošiem mehānismiem, lai novērstu un mazinātu šos trūkumus, taču jebkuras izmaiņas Šengenas līguma darbības nosacījumos ir ļoti rūpīgi jāizvērtē, jo Šengenas zonas izveide ir viens no nozīmīgākajiem ES sasniegumiem, kas garantē brīvu personu kustību Šengenas zonā. Vienlaikus ir nepieciešams sekot līdzi aktuālās situācijas attīstībai un, ievērojot Latvijas iespējas, izvērtēt papildus pasākumu nepieciešamību.

Lai izrādītu solidaritāti valstīm, kas saskaras ar pastiprinātu imigrantu pieplūdumu, Latvija paredz palielināt iesaistīšanos FRONTEX īstenotajās kopējās operācijās, piemēram, piedāvājot savu helikopteru ar apkalpi, kā arī paredz nodrošināt Latvijas ekspertu dalību Eiropas Patvērumu atbalsta biroja ekspertu komandu darbā. Šobrīd kā eksperti piedalās Valsts robežsardzes amatpersonas, taču papildus Latvija varētu iesaistīt arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonas.

Uz šo brīdi FRONTEX operācijās piedalās 26 Latvijas robežsargi,  divi mobilās videonovērošanas kompleksi un divas laivas.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ