Sagatavots jauns Personu apliecinošu dokumentu likums

17.05.2011

Otrdien, 17.maijā, Ministru Kabinetā(MK) atbalstīts Iekšlietu ministrijas sagatavotais Personu apliecinošu dokumentu likumprojekts, kurā precizētas normas attiecībā uz elektroniskajām identifikācijas kartēm jeb personas apliecībām.


Salīdzinājumā ar pašreiz spēkā esošo „Personu apliecinošu dokumentu likuma” redakciju, jaunajā likumprojektā precizēti personas apliecību jeb elektronisko identifikācijas karšu (eID) veidi, paredzot, ka personas apliecības varēs saņemt Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, kas pastāvīgi uzturas Latvijā, trešās valsts pilsoņi un Ārlietu ministrijā akreditētas ārvalstu diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības, starptautiskās organizācijas vai tās pārstāvniecības, vai konsulārās iestādes darbinieki un to ģimenes locekļi.

Trešās valsts pilsoņiem personas apliecība vienlaikus ir uzturēšanās atļauja, kas saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem turpmāk izsniedzama kā atsevišķs dokuments ar mikroshēmā iekļautiem personas biometrijas datiem. Pašlaik ārvalstniekiem uzturēšanās atļaujas tiek izsniegtas ielīmes formātā personas pasē.

Likumprojektā paredzēts, ka personas rīcībā vienlaikus var būt viena personas apliecība un viena pase, un, saņemot jaunu personu apliecinošu dokumentu, persona varēs izvēlēties saņemt tikai pasi, tikai personas apliecību vai abus šos dokumentus.

Personas apliecībā papildus varēs iekļaut informāciju elektroniskā formā, kas nepieciešama tās turētāja elektroniskai identitātes pārbaudei, kā arī droša elektroniskā paraksta radīšanai. Tas nozīmē, ka personas apliecība būs izmantojama kā viens no personas identitātes apliecināšanas līdzekļiem elektronisko pakalpojumu saņemšanai elektroniskā vidē, kā arī droša elektroniskā paraksta radīšanai.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ