Lai ieroči nenonāktu psihiski slimu cilvēku rīcībā, Iekšlietu ministrija sagatavojusi priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos

18.05.2011

Ņemot vērā to, ka ir gadījumi, kad privātpersonas un policijas darbinieki cieš no psihiski slimu personu, kuru rīcībā ir šaujamieroči, uzbrukumiem, jo nav informēti par šo personu psihiskiem traucējumiem, Iekšlietu ministrija (IeM) rosinās papildināt Ieroču un speciālo līdzekļu likumu.
Likumu iecerēts papildināt ar tiesību normu, kas dotu iespēju uzlabot medicīnisko pārbaužu kvalitāti personām, kuras vēlas saņemt ieroču atļaujas un personām, kurām jau ir reģistrēti šaujamieroči vai, kurām ieroči un munīcija pieejami sakarā ar darba pienākumiem (ieroču veikalu pārdevējiem, u.c.).


Š.g. 17.maijā notikušajā IeM un Veselības ministrijas pārstāvju sanāksmē tika panākta konceptuāla vienošanās, ka ārstniecības personas, veicot veselības pārbaudes attiecīgajām personām un izsniedzot medicīniskās izziņas, pārbaudīs arī nepieciešamās ziņas, kas ietvertas Pacientu reģistrā, kā arī tiks nodrošināta informācijas sniegšana Valsts policijai, ja Pacientu reģistrā tiks iekļautas ziņas par tādu personu, kura iekļauta Ieroču reģistrā. Minētais ļaus uzlabot Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 17. pantā noteikto ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju izsniegšanas aizliegumu kontroli attiecībā par personām, kurām diagnosticēti psihiski traucējumi vai alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība.

Pēc Saeimas dotā uzdevuma IeM pastiprināt nosacījumus šaujamieroču nēsāšanas atļauju saņemšanai, kā arī noteikt vienota atzinuma par personas veselības stāvokli formu un saturu, paredzot konkrētas pretindikācijas ieroču atļauju izsniegšanai, tiks sagatavoti priekšlikumi grozījumiem Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā. Priekšlikumos tiks paredzēts arī pilnvarojums Ministru kabinetam izdot noteikumus, lai noteiktu medicīniskās pretindikācijas personām, kuras vēlas saņemt ieroču atļaujas un kārtību, kādā tiek veiktas veselības un psiholoģisko īpašību pārbaudes šādām personām un ieroču īpašniekiem. Tāpat tiks noteikta kārtība, kādā persona nosūtāma uz veselības un psiholoģisko īpašību pirmstermiņa pārbaudi.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ