Noteiks administratīvo atbildību par atteikšanos no medicīniskās toksisko, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes

26.05.2011

Ceturtdien, 26. maijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.


Likumprojekts paredz noteikt administratīvo atbildību par atteikšanos no medicīniskās toksisko, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes. Administratīvo atbildību paredzēts noteikt ņemot vērā to, ka pēdējā laikā strauji pieaug to gadījumu skaits, kad personas atsakās veikt ietekmes pārbaudi toksisko, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu konstatēšanai un tādējādi izvairās gan no administratīvās atbildības, kad lietojušas narkotiskās un psihotropas vielas pirmo reizi, gan no kriminālatbildības, ja lietojušas narkotiskās un psihotropas vielas atkārtoti gada laikā.

Likumprojekts arī paredz noteikt administratīvo atbildību par valsts robežas drošību reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu iekšējos ūdeņos.

Tāpat likumprojekts paredz noteikt administratīvo atbildību par apsardzes darbības ierobežojumu, nosacījumu pārkāpšanu un pienākumu nepildīšanu, kā arī par detektīvdarbības aizliegumu un ierobežojumu pārkāpšanu.

Vienlaikus arī paredzēts diferencēt administratīvo atbildību par dzīvesvietas nedeklarēšanu. Par dzīvesvietas nedeklarēšanu personai turpmāk paredzēts piemērot naudas sodu līdz 50 latiem. Ja persona dzīvesvietu nav deklarējusi ilgāk par sešiem mēnešiem, tad naudas sods paredzēts līdz 150 latiem. Ja minētie pārkāpumi tiks izdarīti atkārtoti gada laikā, tad varēs uzlikt naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Vienlaikus likumprojekts paredz piešķirt pašvaldības policijai tiesības izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par sīko huligānismu, akustiskā trokšņa normatīvu un vides trokšņa robežlielumu pārkāpšanu un maznozīmīgu miesas bojājumu tīšu nodarīšanu.

Likumprojektā ir paredzētas vēl arī citas izmaiņas.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ