Paredz apstiprināt līgumu par Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas režīmu

26.05.2011

Ceturtdien, 26. maijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas režīmu”.


Likumprojekts paredz apstiprināt līgumu, kurā ir noteikts Latvijas – Baltkrievijas robežas režīms. Līgums nosaka kārtību, kādā šķērso valsts robežu, kā veic saimniecisko un cita veida darbību uz valsts robežas vai pierobežas teritorijā, kā arī noregulē robežincidentus.

Līgums arī paredz kārtību, kādā pušu robežsardzes dienesti sadarbojas valsts robežas režīma jautājumu risināšanā, nosakot atsevišķi valsts robežas pilnvaroto pārstāvju kompetenci.

Šobrīd robežas pilnvaroto kompetenci un sadarbību reglamentē Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par pilnvaroto robežas pārstāvju darbību. Vienošanās paredz, ka tā būs spēkā līdz līguma par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas režīma parakstīšanai.

Līgums vēl paredz, ka pamatojoties uz starptautiskiem līgumiem, kompetentās valsts pārvaldes iestādes veic kopīgus pasākumus, lai uz valsts robežas izveidotu nepieciešamo infrastruktūru ekoloģisko katastrofu un stihisko nelaimju novēršanai un to seku likvidācijai.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ