Paplašina integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamo ziņu apjomu

07.06.2011

Otrdien, 7. jūnijā Ministru kabinetā(MK) pieņemti MK „Noteikumi par Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumentu atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai”.


Noteikumu mērķis ir noteikt Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamo ziņu apjomu, to iekļaušanas pamatu un mērķi, iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību, institūcijas, kurām piešķirama piekļuve šajā sistēmā iekļautajām ziņām, kā arī rīcību, konstatējot personu, mantu vai dokumentu vai noskaidrojot tāda cilvēka personību, kurš nespēj sniegt ziņas par sevi, vai identificējot neatpazīta cilvēka līķi.

Minētais regulējums attiecas uz kriminālprocesā, administratīvā pārkāpuma lietas lietvedības, operatīvās darbības procesā un policijas resoriskā pārbaudē izvirzāmo mērķu sasniegšanu.
Noteikumi izdoti, lai nodrošinātu likuma „Par policiju” 14.2 panta trešajā daļā Ministru kabinetam dotā deleģējuma izpildi, paredzot prasības, kas izriet arī no Kriminālprocesa likuma 382.1 panta trešās daļas, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 241.1 panta trešās daļas un Operatīvās darbības likuma  8.1 panta trešās daļas.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ