Iekšlietu ministrija pagarina pieteikšanos transportlīdzekļu nomas konkursam

08.06.2011

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres Ilzes Pētersones vadītā iepirkuma komisija, iepazīstoties ar Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu, ir nolēmusi veikt nepieciešamās korekcijas Valsts policijas vajadzībām nomājamo transportlīdzekļu konkursa nolikumā, atceļot dzinēja darba tilpumam noteiktos ierobežojumus.


Iekšlietu ministrija ir nolēmusi akceptēt IUB prasības, ņemot vērā to, ka autotransports ir pamats Valsts policijas funkciju nodrošināšanā un šī iepirkuma vilcināšana var apdraudēt Valsts policijas pamatfunkciju īstenošanu. Nolemts pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2011. gada 8. jūlija plkst. 11.00.

I. Pētersone vienlaikus izsaka nožēlu, ka konkursa norisē netiek ņemtas vērā Valsts policijas kā autotransporta lietotāja reālās, specifiskās vajadzības un cer, ka šajā iepirkumā tiks piedāvāti kvalitatīvi un ilgtermiņā ekspluatējami transportlīdzekļi, jo Valsts policijas spēja operatīvi reaģēt uz notikumiem vistiešākajā veidā ietekmē sabiedrības un iedzīvotāju drošību un sabiedrisko kārtību.

Saskaņā ar finanšu piedāvājumā norādīto, piegādājamo automašīnu skaits ir 709 automašīnas, konkrētas markas un modeļi netiek prasīti, savukārt paredzamā līguma summa nav noteikta.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ