Komersantiem būs jānodrošina sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu īpašo marķējumu

16.06.2011

Ceturtdien, 16.jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta(MK) noteikumu projekts „Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu drošības pamatprasības, atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtība un atbilstības novērtēšanas institūcijai izvirzāmās prasības”.


Noteikumu projekts paredz noteikt sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm izvirzāmās drošības pamatprasības, marķēšanas un atbilstības novērtēšanas kārtību, kā arī sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstības novērtēšanas institūcijai izvirzāmās prasības saskaņā ar Direktīvas 93/15/EEK un Direktīvas 2008/43/EK prasībām.

Direktīva 93/15/EEK nosaka sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu drošības pamatprasības un uzliek par pienākumu komersantiem, kas veic komercdarbību sprāgstvielu aprites jomā, nodrošināt, ka pirms sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises pirmreizējas realizēšanas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts tirgū vai izmantošanas par atlīdzību vai bez maksas minētām sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm veic atbilstības novērtēšanu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijās un tie būtu atbilstoši marķēti, kā arī nosaka prasības sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu atbilstības novērtēšanas institūcijai.

Savukārt Direktīva 2008/43/EK paredz pienākumu komersantiem, kas veic komercdarbību sprāgstvielu aprites jomā, nodrošināt sprāgstvielas un spridzināšanas ietaišu īpašo marķējumu.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ