Paredz solidāru atbildību izraidīšanas izdevumu segšanā ārzemniekam, kurš nelikumīgi uzturas Latvijā, viņa uzaicinātājam vai viņa darba devējam

16.06.2011

Ceturtdien, 16.jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Ministru kabineta(MK) noteikumu projekts „Kārtība, kādā nosaka un piedzen ar ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, aizturēšanu un turēšanu apsardzībā vai ārzemnieka nosūtīšanu uz valsti, kas personu uzņem atpakaļ, radušos izdevumus”.


Lai atvieglotu izraidīšanas izdevumu piedziņu no pārvadātāja, uzaicinātāja vai darba devēja, ja viņš nodarbinājis ārzemnieku, kurš nelikumīgi uzturas Latvijas Republikā, MK noteikumu projekts paredz iespēju lēmuma par izraidīšanas izdevumu piedziņu(Lēmums) izpildi piespiedu kārtā, t.i. atbilstoši Administratīvā procesa likuma 366. pantam Lēmuma ar izpildrīkojumu nodošana zvērinātam tiesu izpildītājam. Ieviešot šādu procedūru tiks mazināts administratīvais slogs tiesu varai.

Vienlaicīgi, MK noteikumu projektā ir noteikta solidāra atbildība ārzemniekam, viņa uzaicinātājam, viņa darba devējam, ja viņš nodarbinājis ārzemnieku, kurš nelikumīgi uzturas Latvijas Republikā, izraidīšanas izdevumu segšanā. Solidāras saistības ir tādas, kurās katrs no vairākiem parādniekiem var prasīt nevis procentuālu daļu, bet visu saistības priekšmetu, izpildījumu kopumā.

Šobrīd spēkā esošais regulējums paredz, ka gadījumā, ja persona neatmaksā izraidīšanas izdevumus labprātīgi, Valsts robežsardze piedzen izdevumus tiesas ceļā. Izdevumu piedziņa tiesas ceļā ir lietderīga, ja Lēmumā noteiktā summa pārsniedz tiesāšanas izdevumus, kā arī šāda kārtība noslogo tiesas sistēmu, bet atdeve ir niecīga.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv

 

 

 


 


Atpakaļ