Paredz izdot jaunus Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka ieroču atļauju izsniegšanas un ieroču aprites kārtību

16.06.2011

Ceturtdien, 16.jūnijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti Ministru kabineta(MK) noteikumu projekti „Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība” un „Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi”.


Noteikumu projektā „Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība” paredzēta kārtība, kādā Valsts policija izsniedz visa veida ieroču atļaujas, atļauju dublikātus,  atkārtotas atļaujas un Eiropas šaujamieroču apliecības, kā arī pagarina Eiropas šaujamieroču apliecību derīguma termiņu, prasības ieroču atļauju saņemšanai,  valsts nodevas apmērs, atvieglojumi un maksāšanas kārtība par ieroča atļauju, atkārtotu atļauju, atļauju dublikātu un Eiropas šaujamieroču apliecību izsniegšanu un to derīguma termiņa pagarināšanu.

Atbilstoši MK dotajam pilnvarojumam projektā paredzētas arī prasības, kas jāievēro ieroča glabāšanas, nēsāšanas un ieroču kolekcijas atļaujas darbības laikā, kā arī kārtība, kādā Valsts policija anulē ieroča atļaujas un ieroču, munīcijas un to sastāvdaļu izņemšanu un iznīcināšanu.

Noteikumu projektā „Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi” paredzēti nosacījumi un kārtība, kādā fiziskās un juridiskās personas iegādājas, reģistrē, glabā, pārvadā, pārsūta un realizē šaujamieročus, to maināmos stobrus, munīciju un sastāvdaļas, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, nosacījumus un kārtību, kādā fiziskās personas nēsā šaujamieročus un to munīciju un iegādājas, glabā, nēsā un realizē gāzes pistoles (revolverus) un to munīciju, kā arī nosacījumus un kārtību, kādā juridiskās personas izsniedz dienesta vai darba pienākumu pildīšanai šaujamieročus un munīciju, pieņem glabāšanā šaujamieročus, to munīciju un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, prasības ieroču glabātavām un ieroču un munīcijas kolekcijas glabāšanas noteikumus.

Jaunus noteikumus nepieciešams izdot saskaņā ar Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma, kas stājās spēkā 2011.gada 1.janvārī, doto pilnvarojumu MK.

Jauno noteikumu projekti paredz noteikt kārtību līdzīgi šā brīža regulējumam. Arī valsts nodevas likme paredzēta līdzšinējā apmērā.


Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ