Nosaka kārtību, kādā veicama ārzemnieka piespiedu izraidīšana

21.06.2011

Otrdien, 21. jūnijā Ministru kabinets(MK) izdevis noteikumus „Ārzemnieka piespiedu izraidīšanas kārtība, izceļošanas dokumenta paraugi un tā izsniegšanas kārtība”.


MK noteikumi nosaka ārzemnieka piespiedu izraidīšanas kārtību, izceļošanas dokumenta paraugu un tā izsniegšanas kārtību.
Kartība aptver nepieciešamos pasākumus, lai realizētu piespiedu izraidīšanu, ja lēmumu par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) vai Valsts robežsardze(VRS).

Noteikumi nosaka pasākumus, kas veicami, ja ārzemniekam izraidīšana noteikta ar tiesas spriedumu kā papildsods, pamatojoties uz Krimināllikuma 43. pantu, kā arī, ja brīvības atņemšanas iestāde ir ievietots ārzemnieks, kas ir trešās valsts pilsonis. Šajā gadījumā, ir noteikta atsevišķa procedūra, kādā notiek VRS, PMLP un brīvības atņemšanas iestādes sadarbība attiecībā uz ārzemnieka pārņemšanu no brīvības atņemšanas iestādes un savlaicīgu piespiedu izraidīšanas procedūras organizēšanu ar mērķi nekavējoties pēc ārzemnieka atbrīvošanas realizēt izraidīšanu.

Saskaņā ar šiem noteikumiem ārzemniekam tiek piešķirts vienreizējais pabalsts, lai nodrošinātu viņa ēdināšanu izraidīšanas realizācijas laikā un viņa nokļūšanu līdz dzīves vietai mītnes zemē. Gadījumā, ja izraidāmais ārzemnieks ir mazāk aizsargāta persona (bērni, invalīdi, veci cilvēki, grūtnieces u.tml), izraidīšanas procedūru var realizēt, konvojējot ārzemnieku līdz ārzemnieka dzīves vietai vai specializētai iestādei galamērķa valstī.
MK noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Saeimā 2011.gada 26.maijā pieņemto likumu „Grozījumi Imigrācijas likumā” un paredz ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, prasības.

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ