MK noteikumi paredz modernas tehnikas izmantošanu ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem

21.06.2011

Otrdien, 21. jūnijā Ministru kabinets(MK) izdevis noteikumus "Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu, kā arī tā normām".


Noteikumi paredz izteikt šobrīd spēkā esošos MK noteikumus jaunā redakcijā, iekļaujot tajos arī jaunas, progresīvas un modernas iekārtas ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem, kādas taktiski veiksmīgi izmanto ugunsdzēsības un glābšanas dienesti ES dalībvalstīs un pasaulē un kas sevi arī attaisnojušas funkcionāli.

Pašreiz spēkā esošie 2004.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.280 „Noteikumi par ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu un tā normām” neatbilst jaunizveidotajai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrai pēc veiktās reorganizācijas, kā arī tai neatbilst pašreiz noteiktās ar spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem, prasības ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālais un tehniskais aprīkojums un to normas.

 

Sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas
Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363
Mob: 29494943
E-pasts: gunta.skrebele@iem.gov.lv


Atpakaļ